SK EN
sar_clear

SAR - čistá voda

Zásobníkové boxy

Zberné nádoby s čerpadlom, na prečerpávanie do vyššie položenej kanalizácie. Objemy nádrží 40, 100, 250 a 550 litrov. Podľa potreby sa inštalujú čerpadlá na mierne znečistenú (dažďovú) vodu alebo na silne znečistenú (splaškovú) vodu vrátane odpadu z WC.
Čerpaná kvapalina:čistá vodu - dažďovú vodu
Použitie:domáce, občianske, poľnohospodárske
Rozsah:odstredivé čerpadlá
Qmax:800 l / min (48 m3 / h)
Hmax:42 m
Maximálna teplota kvapaliny:+50 ° C
Maximálna veľkosť prechádzajúcich pevných častíc:Ø 10 mm
Minimálna schopnosť nasávania: 14 mm nad úrovňou terénu