SK EN
sar_dirty

SAR - splašková a odpadová voda

Zásobníkové boxy

Zberné nádoby s čerpadlom, na prečerpávanie do vyššie položenej kanalizácie. Objemy nádrží 40, 100, 250 a 550 litrov. Podľa potreby sa inštalujú čerpadlá na mierne znečistenú (dažďovú) vodu alebo na silne znečistenú (splaškovú) vodu vrátane odpadu z WC.
Čerpaná kvapalina:špinavé odpadové vody alebo kanalizačné vody
Použitie:domáce, občianske, poľnohospodárske
Prietok:až 1600 l / min (96 m 3 / h)
Hlavu:až 15 m
Maximálna teplota kvapaliny:+50 ° C
Maximálna veľkosť prechádzajúcich pevných častíc:Ø 50 mm
Minimálna schopnosť nasávania:20 mm nad úrovňou terénu