SK EN
top_multi_tech

TOP MULTI TECH

Ponorné odstredivé čerpadlá so zabudovaným automatickým ovládaním.

Popis

  • je ponorné viacstupňové elektrické čerpadlo s automatickou prevádzkou, vhodné pre použitie v čistej vode bez akýchkoľvek pevných častíc a pri maximálnej teplote kvapaliny 40 ° C.
  • čerpadlo pracuje (stop / štart) automaticky na vyžiadanie, kontrolované vnútorným elektronickým obvodom a ventilom na výtlaku. Elektronický systém chráni čerpadlo pred nadmerne častým spúšťaním, behom na sucho a zablokovaniu kvôli dlhému obdobiu nečinnosti.

Prevádzka

  • pri prvom pripojení, sa čerpadlo spustí automaticky po dobu asi 10 sekúnd, aby vyhodnotilo systém (dokonca aj keď sú zatvorené výstupné kohútiky) a bude pokračovať v chode, ak sú otvorené kohútiky.
  • keď sú kohútiky uzavreté alebo požiadavka na vodu je menšia ako 3 l / min, čerpadlo sa zastaví s oneskorením približne 10 sekúnd.
  • po počiatočnom pripojení sa čerpadlo spustí kedykoľvek po otvorení kohútika ak systémový tlak klesne pod 1,5 baru. Upozorňujeme, že zapínací a vypínací tlak nie je nastaviteľný.

Ochranné funkcie

  • vždy keď je čerpadlo v chode bude kontrolovať aj prítomnosť vody. V prípade chodu nasucho spraví 3 ON / OFF testy ako potvrdenie pred zastavením, aby nedošlo k poškodeniu. Čerpadlo sa reštartuje znovu po 15 minútach, a ak tam nie je stále žiadna voda, vykonáva ďalšie pokusy v zdvojnásobenom časovom intervale až do 32 hodín; Potom sa toto čerpadlo úplne zastaví a musí byť ručne resetované odpojením a znova pripojením napájania. V prípade, že čerpadlo sa štartuje viac ako 30-krát bez prestávky po dobu viac ako 30 sekúnd alebo viac ako 180x po dobu menej ako 2 minút bez zastavenia, je tu nebezpečenstvo prehriatia a čerpadlo sa zastaví na dobu 30 minút pred reštartovaním. Ak k tomu dôjde bez zjavnej príčiny odporúčame skontrolovať tesnosť systému.
  • aby sa zabránilo zadretiu čerpadla počas dlhých období nečinnosti, bude sa čerpadlo spúšťať a na približne 10 sekúnd každých 48 hodín.

VÝKONOVÉ PARAMETRE

Prietok do 120 l/min(7.2 m3/h)

Výtlak do 42 m

Štartovací tlak 1.5 bar

PRACOVNÉ LIMITY

5 m maximálny ponor

Maximálna vertikálna vzdialenosť medzi čerpadlom a posledným odberným miestom 10 m

Maximálna teplota kvapaliny +40 °C

Priechodnosť pevných častíc do Φ 1.3 mm

Sanie do výšky 22 mm nad úrovňou zeme

Nepretržitá prevádzka S1

Výkonová krivka

POZOR: Obrovská výhoda oproti konkurenčným čerpadlám tohto typu je rozoberateľná spätná klapka na výstupe, číže odpadá nutnosť rozobrať komplet čerpadlo pri uviaznutí nečistoty v spätnej klapke.

Výkonová krivka

Správna inštalácia

Výkonová krivka