SK EN
tritus

TRITUS

Ponorné kalové čerpadlo s vysoko účinným rezacím zariadením

  • celý rezací systém vyrobený z kalenej, vysoko odolnej nereze AISI 440C !!!
  • dvojitá mechanická upchávka v olejovej komore
  • všetky liatinové časti boli podrobené epoxidovej povrchovej úprave
  • plavák s patentovaným systémov proti zalomeniu

VÝKONOVÉ PARAMETRE

  • Prietok do 260 l/min (15.6 m3/h)
  • Výtlak do 31 m

PRACOVNÉ LIMITY

  • 10 m maximálny ponor
  • Maximálna teplota kvapaliny +40 °C
  • Sanie do výšky 50 mm nad úrovňou zeme
  • 300 mm minimálny ponor pri nepretržitom chode

Charakteristická krivka

Typická inštalácia

Ukážka funkčnosti rezacieho zariadenia čerpadla TRITUS: