SK EN

VX/35-50 -N

"VORTEX" Ponorné čerpadlá na odpadovú vodu - prírubové

Vhodné pre čerpanie odpadovej vody v domácnostiach, občianske a priemyselné aplikácie alebo v akejkoľvek inej situácii, kde voda obsahuje pevné častice do Ø 50 mm (voda zmiešaná s blatom, podzemné a povrchové vody, atď.) Sú vhodné pre odčerpanie zaplavených oblastí, ako sú pivnice, podzemné parkoviská, umývačky áut, na vyprázdňovanie žúmp a likvidáciu odpadových vôd. Tieto čerpadlá sa vyznačujú svojou spoľahlivosťou, ktorú možno najlepšie ocenia pri automatických prevádzkových podmienkach v pevných inštaláciách.
Čerpaná kvapalina:drenážna znečistená voda
Použitie : domáce, priemyselné
Typ:ponorné
Rozsah : VORTEX prírubové
Qmax:400 l / min (24m³ / h)
Hmax:7,5 m
Max. hĺbka ponoru:5 m
Maximálna teplota kvapaliny:+40° C
Maximálna veľkosť pevných častíc:Ø 50 mm
Minimálna hĺbka ponoru pre nepretržitú prevádzku:300 mm