SK EN
ck

CK

Samonasávacie čerpadlá

Jednostupňové samonasávacie čerpadlá určené pre čerpanie čistej pitnej alebo úžitkovej vody z prírodných alebo iných zdrojov bez mechanických nečistôt a kvapalín chemicky neagresívnych voči materiálom, z ktorých je čerpadlo vyrobené. Vďaka ich technickým parametrom sú vhodné do vodovodných, tlakových a chladiacich systémov, na zavlažovanie, odvodňovanie, čerpanie zo zásobníkov a pod. Čerpadla série CK a CKR je pre ich materiálové prevedenie možné použiť k čerpaniu motorovej nafty, ale iba v neuzatvorených, dobre vetraných priestoroch. Anti-blokovací systém zabraňuje „prilepeniu“ obežného kola po dlhšie trvajúcej odstávke. Prevedenie BP – s integrovaným obtokom (by-pass).
Čerpaná kvapalina:čistá voda
Použitie:domáce, občianske, poľnohospodárske
Typ:povrchové
Rozsah:samonasávacie
Qmax:50 l / min (3 m³/h)
Hmax:51 m
Sacia výška :9 m (HS)
Max. teplota kvapaliny:-10 ° C / +90 ° C
Max. teplota nafty:+55 ° C
Max. teplota prostredia:+40 ° C
Max. pracovný tlak:6 bar
Nepretržitá prevádzka:áno - S1