SK EN
fg

FG

Odstredivé čerpadlá (normalizované) "EN 733"

Používa sa pre zásobovanie vodou, umývacie systémy, zvyšovanie tlaku, požiarne stanice, zavlažovanie, cirkuláciu vody v klimatizačných systémoch, v poľnohospodárstve a priemysle.
Čerpaná kvapalina:čistá voda
Použitie: priemysel
Typ:povrchové
Rozsah:Odstredivé
Qmax:6000 l / min (360 m³ / h)
Hmax:95 m
Sacia výška :7 m
Max. teplota kvapaliny: -10° C / +90° C
Max. pracovný tlak:10 bar