SK EN
easypro

EASYPRO

Automatické zariadenie na ovládanie odstredivých čerpadiel

EASYPRO je najmodernejšie elektronické automatické zariadenie pre ovládanie odstredivých čerpadiel -  pre použitie v domácich vodárňach,   obzvlášť vhodné pre zavlažovanie (ako zavlažovací automat),  pre chaty, rozvody vody v záhrade, na dvore a pod.

EASYPRO má rovnaký princíp fungovania a použitia ako EASYPRESS, ale má rozšírené funkcie :   zabudovaný 3 litrový zásobník vody (pre zachytávanie vodných rázov v rozvode vody a obmedzuje časté zapínanie čerpadla), taktiež je možné nastaviť na elektronickom displeji hodnotu zapínacieho tlaku v rozsahu 1 až 5 bar v krokoch po 0,5 bar  a má zabudovanú prúdovú ochranu čerpadla

EASYPRO zapína a vypína čerpadlo, ku ktorému je pripojené a tým nahrádza tradičný mechanický tlakový spínač a nádržtaktiež chráni čerpadlo pred nevhodnými pracovnými podmienkami :  chod na sucho, alebo časté zapínanie a vypínanie čerpadla (napríklad z dôvodu nevhodného prevádzkovania čerpadla alebo nesprávnej inštalácie, v dôsledku strát a i). 

Umožňuje automatický reštart čerpadla (v naprogramovaných intervaloch - takže po poruche sa automaticky neskôr snaží uviesť čerpadlo do normálneho chodu: napríklad ak vypol pre nedostatok vody, neskôr po obnovení dostatku vody zapne automaticky čerpadlo),   ručný reštart možno vykonať kedykoľvek.

EASYPRO zapína čerpadlo pri zapínacom tlaku  (z výroby nastavenom na 2 bar).     Potom kontroluje prietok vody a vypína čerpadlo až pri nulovom prietoku alebo pri poklese prietoku pod 1 až 2 litre za minútu   -   (čo je dôležité pre eliminovanie problémov  s častým zapínaním čerpadla pri malých únikoch vody, kvapkaní ventilov a pod., taktiež umožňuje malý odber vody z vodárne (systému) bez neustáleho zapínania a vypínania čerpadla, čo sa deje pri klasických mechanických spínačoch a u niektorých starých typoch elektronických automatoch) - je to výhodné napríklad pri polievaní hadicou s malým prietokom vody - šetrí sa čerpadlo a znižuje spotreba elektrickej energie.  

Automaty (všeobecne) nie je vhodné používať k iným typom čerpadiel ako sú samonasávacie odstredivé ( nie vretenové, lopatkové, periférne...) Samozrejme čerpadlo musí mať dostatočný výtlak (!) pre správne fungovanie zariadenia (minimálne o 1 bar vyšší výtlak použitého čerpadla ako je nastavená zapínacia hodnota EASYPRO)

Pozor -hlavne u lacnejších neznačkových čerpadiel hodnota parametrov uvedená na štítku obvykle nezodpovedá skutočným parametrom!     Značkové čerpadlo od európskeho výrobcu zistíte tak, že si kliknete vo vyhľadávači na internete a ľahko zistíte, či názov čerpadla je len komerčný názov (obvykle anglický, nemecký, taliansky.....) od neznámeho (ázijského)  výrobcu (hoci je distribuovaný európskou obchodnou spoločnosťou) alebo ide skutočne o výrobok kvalitného výrobcu čerpadiel, ktorý vyrába aj iné čerpadlá ...

 PEDROLLO ponúka aj vodárne s využitím automatov (viď časť: VODÁRNE)


Čerpaná kvapalina:čistá voda bez prímesí piesku a nečistôt
Použitie:v domácich vodárňach, zavlažovacie automaty, rozvody vody
Typ:elektronický regulátor odstredivého čerpadla EASYPRO s 3 litrovou nádobou
Start-up zapínací tlak:2,0 bar z výroby (možnosť prestaviť na displaji)
vypínací prietok:1 až 2 litre za minútu
Qmax:200 litrov / min (12 m3 / h)
Pracovný tlak:10 bar
Maximálna teplota kvapaliny:+65 ° C
Max. teplota prostredia:+ 40 ° C
Krytie:IP 65
NAPÄTIA:230 V - Frekvencia: 50 Hz
Maximálny prúd:10 A (16 A)
pripojovací závit:1"M (vonkajší závit)
hmotnosť 2350 gramov