SK EN
cb2

"CB2"

COMBIPRESS - set pre zvyšovanie tlaku

COMBIPRESS je agregát pre zvyšovanie tlaku obsahujúci dve čerpadlá dodávaný zmontovaný, pripravený k inštalácií. Sú navrhnuté tak, aby čerpadlá pracovali automaticky v slede so zvyšujúcim sa dopytom po vode. To vedie k výrazným úsporám energie pretože druhé čerpadlo beží iba v čase vysokého dopytu . Vedúce čerpadlo je spúšťané automaticky skrz "control box".
Čerpaná kvapalina:čistá voda
Použitie : domáce, občianske, priemyselné, poľnohospodárske
Typ:povrchové
Rozsah : tlakové agregáty s 2 elektrickými čerpadlami
Výkonový rozsah :pre podrobnosti viď PDF súbor
Možnosti použitia :pre podrobnosti viď PDF súbor