SK EN
top_la

TOP-LA

Ponorné drenážne čerpadlá pre agresívne tekutiny

Ponorné drenážne čerpadlá pre agresívne tekutiny, napr.slaná voda z bazénov a podobne.
Čerpaná kvapalina:
Použitie:
Typ:
Rozsah:
Qmax:
Hmax:
Max. hĺbka ponoru:
Max. teplota kvapaliny:
Maximálna veľkosť pevných častíc: